جمعه, 22 جولای , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

افزایش نرخ بیکاری در کشور

635 (14)

اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید: با وجودی که رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده بودند که با فقر و بیکاری در کشور مبارزه جدی خواهند کرد اما فقر و بیکاری در کشور هر روز بیشتر می شود.

آقای واصل نور مهمند سرپرست  وزارت کار و امور اجتماعی گفت که هم اکنون ۱۲ میلیون نفر در کشور واجد شرایط کارهستند که از این میان حدود چهارمیلیون شان بیکارهستند.

طبق آمار وزارت کار و امور اجتماعی بیش از ۱.۸ میلیون افراد واجد شرایط کار در افغانستان بیکار هستند.

اما طبق آخرین آمارهای منتشر شده ی غیردولتی ۴۰ درصد از واجدین شرایط مردم افغانستان بیکار هستند که اکثریت آنها را جوانان تشکیل میدهند و در بین این جوانان تعداد کثیری از تحصیل کرده های بیکار نیز شامل هستند.

در گذشته معضل امنیت اولین مشکل مردم افغانستان خوانده می شد اما در تحقیقی که اخیراً نهاد دموکراسی بین الملل انجام داده، بیکاری اولین معضل شهروندان افغانستان است و پس از آن امنیت در جایگاه دوم قرار می گیرد. مساله امنیت و بیکاری ازمشکلات بسیار عمده است که جوانان افغانستان را روز به روز مجبور به ترک افغانستان، رو آوردن به خشونت و گروه های افراطی و اعتیاد می کند.

 

images

32

کانال تلگرام