شنبه, 27 فوریه , 2016 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

کمک های ناچیز جهت بهبود وضعیت اسکان یتیمان و محرومان

از جمله فعالیت های این صندوق کمک هایی جزئی جهت بهبود وضعیت اسکان یتیمان و محرومان در برخی از مناطق اطرف قندهار می باشد.

کمک های ناچیز جهت بهبود وضعیت اسکان یتیمان و محرومان

کمک های ناچیز جهت بهبود وضعیت اسکان یتیمان و محرومان

ساخت اتاق مستحکم در منزل خانواده ی بی بضاعت و فقیر

تصاویر زیر مربوط به خانه های شناسایی شده جهت ساخت و ساز می باشد که به دلیل کمبود بودجه این صندوق , اقدامی صورت نگرفته است…

کمک های ناچیز جهت بهبود وضعیت اسکان یتیمان و محرومان

کلبه ی فقیرانه ی یتیمان در و دروازه ندارد…

کمک های ناچیز جهت بهبود وضعیت اسکان یتیمان و محرومان

در کوی یتیمان از…خبری نیست.

کمک های ناچیز جهت بهبود وضعیت اسکان یتیمان و محرومان

کانال تلگرام