جمعه, 14 ژوئن , 2019 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

تهیه ابزار کار یک جوان آبرومند و بی بضاعت

بنیاد خیریه کرامت در راستای عمل به وظیفه فقرزدایی، هزینه تهیه ابزار کار یک جوان آبرومند و بی بضاعت را تامین کرد.
بدینوسیله ضمن ایجاد اشتغال برای این جوان، نفقه خانواده وی نیز فراهم گردید.

کانال تلگرام