یکشنبه, 25 مارس , 2018 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

مرحلۀ هفدهم توزیع کمک های صندوق خیریه کرامت در قندهار

روز پنجشنبه ۹۷/۱/۲ کمک های صندوق بصورت نقدی بین محرومین تحت پوشش اعم ازخانواده های شهدا، ایتام و مستمندان توزیع گردید.
کمک های نقدی موصوف به درب منازل خانواده های مذکور در مرکز شهر، قلعچۀ میرزامحمدخان، چهاردیوار، گندگان، میرویس مینه و منطقۀ یکلینک تحویل داده شد.

کانال تلگرام