,
+
-

پرداخت آنلاین

شما می توانید از طریق لینک زیر به حساب بنیاد خیریه کرامت افغانستان مبلغ دلخواه خود را بصورت آنلاین واریز نمایید:

 

پرداخت آنلاین

 

 

 

کانال تلگرام