,
+
-

درباره ما

  • مسئولین بنیاد خیریه کرامت افراد مومن، امین و دلسوزی هستند که بنابر وظیفه شرعی، نسبت به حمایت از محرومین جامعه خود (افغانستان)، احساس تکلیف نموده و طی سالیان متمادی، حتی المقدور در جهت فقرزدایی و رسیدگی به نیازمندان و مستمندان خدمت رسانی کرده اند.
  • فعالیت رسمی این مجموعه با تشکیل بنیاد خیریه کرامت در ماه بهمن (دلو) سال ۱۳۹۴ آغاز شد.
  • دفتر مرکزی بنیاد خیریه کرامت در قندهار – چوک مدد – سرک گاری ها – روبروی لیسه استعانت واقع شده است.
  • نمایندگی بنیاد خیریه کرامت در ولایت هلمند در مرکز شهر لشکرگاه فعالیت دارد.
  • نمایندگی فعالیت بنیاد در مشهد مقدس و در محل مرکز فرهنگی باقرالعلوم علیه السلام می باشد.
  • سرمایه ی این بنیاد کاملاً مجزا از بخش مالی مرکز فرهنگی باقرالعلوم علیه السلام می باشد.
  • این بنیاد دارای هیئات مدیره، امنا و پشتیبانی می باشد.
  • این بنیاد نمایندگانی در قندهار و کشورهای ایالات متحده امریکا، آلمان و هلند دارد و دامنه ی فعالیت های این بنیاد قابل گسترش می باشد.
  • کمک رسانی این بنیاد صرفاً به مردم داخل کشور افغانستان تعلق می گیرد و شامل مهاجرین افغانستانی در سایر کشورها نمی شود.
  • تمامی مسئولین، اعضا، نمایندگان و همکاران این بنیاد خیریه در قبال خدمات خالصانه شان، هیچگونه حقوق و پاداشی دریافت نمی کنند.
کانال تلگرام