- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

تأسی به سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار

امام سجاد علیه السلام، تعداد ۱۰۰ خانواده نیازمند را تحت پوشش داشتند؛ ایشان طبق سیره اجدادشان جهت حفظ آبروی آن نیازمندان و همچنین آموختن اخلاص عملی به مومنین، کمک هایشان را شبانه و مخفیانه انجام می دادند.
یکی از اقارب مستمند امام سجاد علیه السلام از ایشان گلایه مند بود که چرا به او رسیدگی نمی کنند؟ در حالی که شخصی ناشناس، شبانه کمک هایی را به در خانه اش می برد!… پس از شهادت امام مشخص شد که آن شخص ناشناس کسی نبوده جز امام سجاد علیه السلام…
اعضای صندوق خیریه کرامت، این سیره عملی پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) را در نحوه کمک رسانی به نیازمندان، سرلوحه کار خویش قرارداده و بحمدلله تاکنون توانسته اند به آن عمل کنند.