جمعه, 27 ژانویه , 2017 , بخش : اخبار , ,
+
-

اخراج ۳ هزار کارمند میدان هوایی بگرام

 

به بهانه نا امنی تعداد سه هزار کارگر میدان هوایی بگرام از کار اخرا ج شده و بجای آنان کارگران خارجی استخدام شده اند.
گفته می شود که بجای کارگران هموطن در میدان هوایی بگرام، کارگرانی از کشورهای فلیپین، هند و بوسنیا بکار گرفته شدند.
کارگران اخراج شده دست به تظاهرات زده و از وزارت کار می خواهند که دوباره آنان بکار برگرداند.

کانال تلگرام