چهارشنبه, 16 نوامبر , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

کمک مالی به کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c

قرارداد کمک مالی که قرار است که در راستای بررسی آسیب پذیری دادستانی کل در مقابل فساد توسط کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری به مصرف برسد، میان همکاری افغان-آلمان و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری به امضا رسید.

نسیم اکبر ریس اجرای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری گفت: “بررسی آسیب پذیری دفتر دادستانی کل در قبال فساد و تعقیب گزارش ها به تلاش های آن در راستای مبارزه علیه فساد در درون این نهاد کمک می کند. ما این بررسی را یک نقطه عطف در بلند بردن اعتماد مردم نسبت به دادستانی کل به شمار میاوریم.”

بعد از شناسایی آسیب پذیری ها و روند کاری و ساختار سازمانی دفتر دادستانی کل، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی رهنمود های مشخص را به دادستانی کل ارائه و کمک می کند تا بتواند یافته های این بررسی را تطبیق نماید.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی به شکل مستقل تلاش های ملی و بین المللی را در راستای مبارزه علیه فساد در افغانستان ارزیابی نموده و گزارش های خویش را با مردم، پارلمان، ریس جمهور و جامعه بین المللی شریک می سازد.

قابل ذکر است که به نمایندگی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) پروژه صندوق مشوره دهی سیاست گزاری باز با کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری از سال ۱۳۹۳ بدینسو در راستای مبارزه علیه فساد در افغانستان همکاری می کند.

کانال تلگرام