دوشنبه, 14 نوامبر , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

بهره برداری ۱۰۰ پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت کنر

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت کنرمی‌گوید که این ۱۰۰ پروژه انکشافی به هزینه بیش از ۴۵ میلیون ۴۱۱ هزار افغانی در ولسوالیهای آن ولایت  تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفته است که از مزايای این پروژه‌ها حدود ۲۰۰۹۶ خانواده مستفید می شود.

پروژه‌های ياد شده شامل ترمیم کانالهای آبیاری ، بندهای آبگردان، دیوارهای محافظوی، دیوارهای گبیون، ذخیره های آب زراعتی، سرکها، مکتب، بند برق آبی کوچک، پیاده رو، شبکی آب اشامیدنی، ذخیره های آب اشامیدنی و چاه آب اشامیدنی می ‌باشند که درترمیم  پروژه های یاد شده  برای ۱۱۹۲۲ تن کار گرماهر وغیر ماهر زمینه کارو اشتغال کوتا مدت مساعد گردید.

برنامۀ حفظ ومراقبت و کاریابی همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ۲۹۳ قريه را در ولایت کنرتحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته ۲۸۱ پروژه ها را در سکتور های مختلف ترمیم نماید  و بیش از ۶۰ پروژه ديگر نیزدر این ولایت تحت ترمیم و تحکیم كار می باشد.

کانال تلگرام