یکشنبه, 6 نوامبر , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ اعلام شد

بودجۀ ملی سال مالی 1396 اعلام شد

وزارت مالیه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در جلسه کابینه حکومت، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ با سقف مجموعی مبلغ ۴۶۶.۱۴۳ میلیارد افغانی مورد تایید قرار گرفته است.
از این رقم، ۲۸۷. ۳۸۶ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸.۷۵۷ میلیارد دیگر آن بودجه انکشافی است.
خبرنامه وزارت مالیه با بیان اینکه بودجه مالی سال ۱۳۹۶ بر اساس موثریت، شفاف و مبتنی‌بر نتایج برای منافع ملی افغانستان طرح شده است گفته که بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ بر تامین اهداف رشد اقتصادی پایدار، ازدیاد عوایدملی، ایجاد شغل دوام‌دار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دوام‌دار، کاهش فقر، تقویت سکتورهای رشدافزا شامل زیربنا، انرژی، ترانسپورت، اتصال منطقوی، معادن، زراعت، معارف و صحت رفاه اجتماعی پایدار و متوازن استوار می‌باشد.
وزارت مالیه اظهار خوش ‌بینی کرده تا از جمله مبلغ (۴۴۴) میلیارد افغانی منابع تمویل، مبلغ ۱۵۰ میلیارد افغانی آن طی سال متذکره از منابع داخلی و مبلغ (۲۹۴) میلیارد افغانی آن از منابع خارجی تمویل شود.
وزارت مالیه گفته که با وصف تدارک منابع یاد شده در بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۲۲ میلیارد افغانی کسر نیز بوجود خواهد آمد.
براساس خبرنامه وزارت مالیه؛ از مجموع بودجۀ انکشافی مبلغ (۵۸.۳) میلیارد افغانی آن را بودجۀ اختیاری و (۱۲۰.۴) ملیارد افغانی آن را بودجۀ غیراختیاری تشکیل می ‌دهد.

کانال تلگرام