چهارشنبه, 15 ژوئن , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

افزایش تعداد کودکان کار در افغانستان

افزایش تعداد کودکان کار در افغانستان

فتاح احمدزی،سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت: حدود پنج ملیون نفر طفل و نوجوان افغان نیز که به تحصیلدسترسی ندارند به کارهای دشوار در ورکشاپ ها و سرک ها روی آورده اند.

بر اساس آمارهای ارئه شده ازطرف صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد (یونیسف) ، از ۱۴ ملیون و ۵۰۰ هزار طفل و نوجوان افغانستان، ۹ ملیون نفر سرگرم تحصیل هستند و مابقی که از تحصیل دورمانده اند، به کارهای سخت و جانفرسا در ورکشاپ ها و سرک ها مشغول اند
و پنج ملیون نفر دیگر در معرض خطر قرار دارند.

بیش از سه دهه جنگ در افغانستان، فقر و بیکاری، نبود بودجه برای حمایت از نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در امور اطفال و نوجوانان، آنان را به سمت و سوی انجام کارهای دشوار و جان فرسا سوق داده است.

کانال تلگرام