سه‌شنبه, 31 می , 2016 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

تهیه تانکرهای ذخیره آب برای خانواده های محروم منطقه گندگان و چهار دیوار

تعداد کثیری از مردم منطقه ی گندگان که خانه های آنها روی تپه های سنگی بنا نهاده شده است، آب مورد نیازشان را به زحمت تهیه می کنند زیرا امکان حفر چاه عمیق برای آنها وجود ندارد؛ لذا ناگزیر آب را از تانکرهای بزرگ که هفته ای یکی دو مرتبه به منطقه ی آنها می آید خریداری نموده و در ذخیره ها و تانکرهای کوچک خانه های خود ذخیره و مصرف می کنند.

در این میان تعدادی از مردم مستمند آن منطقه، حتی توان تهیه تانکر ذخیره ی آب را ندارند.

مسئولین صندوق خیریه ی کرامت در قندهار برای چند خانه از خانواده های تحت پوشش خود در منطقه ی گندگان و چهاردیوار، تانکرهای ذخیره ی آب تهیه، انتقال و نصب نمودند.

00

02

02

09

کانال تلگرام