شنبه, 21 می , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

ارسال اولین کمک نقدی برای خانواده های تحت پوشش صندوق

از مجموع کمک های خیرین مهاجرمقیم مشهد، اروپا و امریکا اولین کمک نقدی در سال ۱۳۹۵، بالغ بر حدود ۲۰ میلیون تومان به قندهار ارسال شد و قراراست این مبلغ توسط شورای نمایندگی صندوق خیریه کرامت در قندهار بین ۷۰ خانوار مستمند و محروم شهر و مناطق گندگان، یکلینک، چهاردیوارو شاه مقصود توزیع گردد.

حفر چاه عمیق برای خانواده های محروم:

با ارسال وجه دریافتی خواهر خیر و مومنه ای از مهاجرین افغانستانی مقیم امریکا، کار حفر یک حلقه چاه عمیق برای خانواده ای مستمند که از نعمت آب آشامیدنی محروم بودند، در منطقه ی چهاردیوار آغاز شد.

این خانواده ی محروم، متعلق به پیرمرد کارگری است که علاوه بر تامین نفقه ی همسر و ۶ فرزندش با زحمت فراوان سرپناهی برای خود ساخته ولی توان حفر چاه عمیق آب را هرگز نداشت…

1 (2)

 03

کانال تلگرام