شنبه, 27 فوریه , 2016 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان

از جمله فعالیت های این صندوق تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان در مناطق مختلف قندهار می باشد …

تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان

مرد این خانواده در یکی از عملیات های انتحاری طالبان کشته شده است. اکنون همسر و یتیمانش سرپرست و نان آوری ندارند.

تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان

 یتیمان بی سرپرست در انتظار عنایت خیرین باکرامت…

تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان

  یتیمان بی سرپرست در انتظار عنایت خیرین باکرامت…

تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان

تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان

تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان

کانال تلگرام