شنبه, 27 فوریه , 2016 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

کمک به نابینایان نیازمند

از فعالیت های این صندوق تحت پوشش قرار دادن نابینایان نیازمند در مناطق محروم اطراف قندهار می باشد که تصاویر برخی از آن ها را در زیر مشاهده می کنید…

کمک به نابینایان نیازمند

پیرمرد غیرتمند عمری با عزت با کارگری نفقه عیالش را تامین نموده و سه دختر نابینایش را سرپرستی نموده است. اما اکنون دردکمر و پا، توان کارکردن را از او گرفته است.

کمک به نابینایان نیازمند

پیرمرد نابینا فرزند ندارد و همسرش با پختن نان برای خانواده دکترکلینیک منطقه و شستن لباس های آنها به زحمت با حقوق ناچیز امرارمعاش می کند.

کمک به نابینایان نیازمند

کارگر مخلص و سختکوش براثر مخلوط شدن آب و آهک (بطور ناگهانی) بینایی دو چشمش را ازدست داد و مدتی است در تامین نفقه همسر و ۵ فرزندش درمانده است…

کانال تلگرام