جمعه, 11 مارس , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

وضعیت اسفناک زنان بی سرپرست درافغانستان

 

طی سه دهه جنگ، خانواده های زیادی سرپرست و نان آورشان را از دست داده و زنان  مجبور شده اند که سرپرستی خانواده را بر عهده گرفته و زندگی را بچرخانند. زنان سرپرست خانواده افرادی هستند که متاسفانه کمتر به آنان توجه شده و این قشر که قربانیان اصلی سالهای جنگ هستند به فراموشی سپرده شده اند…

وضعیت اسفناک زنان بی سرپرست درافغانستان

 

بر اساس آمارهای موجود حدود ۲ میلیون زن افغان بر اثر جنگ ها بی سرپرست شده و ناچارند مانند مردان، نان آوران خانواده و کودکان یتیم باشند، زندگی زنان بی سرپرست افغانستان با دردها و رنج های بی شماری همراه است.

 

وضعیت اسفناک زنان بی سرپرست درافغانستان

و در این میان زنان كارگر نیز با مشكلات بسیاری مواجه اند. این  قشر زحمتكش جامعه در بیشتر موارد به دلیل فقر و تنگدستی، نا چار شده اند كه به كارهای شاقه تن دهند.

 

وضعیت اسفناک زنان بی سرپرست درافغانستان

 

مسوولین ریاست امور زنان می گویند: در حال حاضر ۴۰ فيصد از زنان بی سرپرست مصروف كارهاي شاقه و ۳۰ فيصد دیگر از زنان هم در ادارات دولتي مشغول فعاليت مي باشند.

 

وضعیت اسفناک زنان بی سرپرست درافغانستان

 

زنان سرپرست ناچارند  به کارهای بیرون از محیط خانه و یا فشارآوردن بر کودکانشان برای گذراندن زندگی روی آورند که چنین خانواده هایی دچار بیشترین آسیب های اجتماعی و خطرات ناشی از آن  می شوند.

4

 

علاوه بر فقر اقتصادی که خانواده های بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده  را رنج می دهد فقر فرهنگی، برخوردهای نادرست و نگاه حقیرانه نسبت به آنان از مشکلات عمده این زنان محسوب می شوند.

 

وضعیت اسفناک زنان بی سرپرست درافغانستان

 

 

 

کانال تلگرام