شنبه, 27 فوریه , 2016 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

مساعدت و کمک مالی به بیش از ۲۰۰ خانواده ی محروم

مساعدت و کمک مالی به بیش از  ۲۰۰ خانواده ی محروم و مستحق اعم از خانواده های شهدا، بی سرپرست، بی بضاعت، فقیر، مستمند، دارای فرزندان معلول و بیمار در ولایت قندهار- زمستان ۱۳۹۴

 

مساعدت و کمک مالی به بیش از 200 خانواده ی محروم

 پیرمردی بیمار که پسر و دستیاری ندارد با همسر و خواهر بی سرپرست خود، روزگار سختی را سپری می کند.

مساعدت و کمک مالی به بیش از 200 خانواده ی محروم

قطع امید کشاورز فقیر از برداشت محصول کشت دیم ، براثر خشکسالی در منطقه شاه مقصود!

مساعدت و کمک مالی به بیش از 200 خانواده ی محروم

 جوان بیمار و بیکار، تنها سرپرست یتیمان پدر…

کانال تلگرام