- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

چهل و پنجمین دوره کمک های ماهوار بنیاد خیریه کرامت در قندهار

✅ امروز شنبه ۱۳۹۹/۵/۴ کمک ماهانه بنیاد خیریه کرامت، بین خانواده های تحت پوشش بصورت نقدی توزیع گردید.

✅ وجوه نقدی به درب منازل خانواده های مذکور در مرکز شهر،مناطق قلعچه میرزا محمدخان،شهرک شهدا،چهار دیوار و گندگان اهدا گردید.

💐 ضمن تقدیر و تشکر از کمک های خیّرین بزرگوار،
بنیاد خیریه کرامت همچنان پذیرای کمک های شما عزیزان به عنوان پل ارتباطی بین خیّرین و نیازمندان می باشد …