جمعه, 4 مارس , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

وضعیت دردآور اطفال محروم افغانستانی

بنابر گفته محمدعلی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی کشورمان، بر اساس قوانین افغانستان افراد زیر سن ۱۸ سال نباید به کار گماشته شوند زیرا از نظر فیزیکی و روانی آماده کارهای سخت نیستند.

وضعیت دردآور اطفال محروم افغانستانی

اما براساس آمارها و گزارشاتی که توسط دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جمع آوری و ثبت گردیده است، وضعیت اطفال رنج آور است.

وضعیت دردآور اطفال محروم افغانستانی

در این گزارش آمده است که حدود ۵۱٫۸ درصد کودکان به نحوی کار می کنند که از این میان ۴۵ درصد شان به دلیل فقر اقتصادی مجبور به کار شده اند. محیط کاری نامطلوب و عدم تسهیلات در محل کار از مهم ترین چالش های اطفال کارگر عنوان شده است.

وضعیت دردآور اطفال محروم افغانستانی

کارهایی که اطفال انجام می دهند حاصل و دستمزد بسیار اندکی دارد و بدتر از آن اینکه شرایط بسیار سخت و ناامن بر آن ها حاکم است. مثلاً بسیاری از اطفال مجبور اند تا دیرهنگام شب روی جاده ها به کارهایی همچون خرده فروشی یا پاک کاری یا حمالی و امثال آن تن دهند که می تواند آن ها را هم از لحاظ امنیتی در معرض خطر قرار دهد و هم از لحاظ صحی. حدود ۴٫۱ درصد از این اطفال کارگر، شبانه کار می کنند، و ۲۹٫۱ درصد از آنها گفته اند که کارکردن برای آن ها عوارض ناگوار صحی در پی داشته است. اشغال این اطفال عبارتست از کارگر خانه ها، حمالی، شاگردی، کار مزرعه، دستفروشی، موترشویی، بافندگی و غیره.

وضعیت دردآور اطفال محروم افغانستانی

براساس برخی آمارهای منتشر شده بیش از ۳۰ درصد کودکان افغانستانی از آموزش و تعلیم بی بهره هستند.

وضعیت دردآور اطفال محروم افغانستانی

کانال تلگرام