- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

فصل سرما و بحران آوارگان داخلی

♦️در سال جاری میلادی ۶۰۰ هزار نفر به شمار آوارگان داخلی در افغانستان افزوده شده است اما وزارت مهاجرین اعلام کرد که بودجه‌ای برای کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر ندارد!!!