شنبه, 27 آوریل , 2019 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

پرداخت کمک هزینه ازدواج دختری یتیم

بخش قابل توجهی از هزینه ازدواج دختری یتیم و مستمند با جوانی مومن، آبرومند و بی بضاعت توسط بنیاد خیریه کرامت تامین و پرداخت گردید.

کانال تلگرام