یکشنبه, 21 آوریل , 2019 , بخش : اخبار , ,
+
-

جمعیت دقیق افغانستان اعلام شد

اداره ملی آمار میزان جمعیت دقیق افغانستان را ۳۱.۶ میلیون نفر اعلام کرد.
از این جمعیت ۱۵ میلیون و چهارصد هزار نفر زن و ۱۶ میلیون و صدهزار نفر آن مرد است که بوسیله سیستم برخط «Real Time» در سرتاسر افغانستان بدست آمده است.

کانال تلگرام