دوشنبه, 18 فوریه , 2019 , بخش : اخبار , ,
+
-

وضعیت تحصیل دختران در افغانستان

وزیر معارف: دور ماندن ۷۵ درصد کودکان دختر از آموزش از جمع ۳٫۷ میلیون کودک که به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند، خیانت به مردم، دختران و زنان است.

کانال تلگرام