- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

وضعیت نامناسب مکاتب غزنی

بگفته مقام‌های محلی ولایت غزنی، بیش از نیمی از مکاتبی که در این ولایت فعال هستند، ساختمان ندارند و شاگردان در فضای باز و خانه‌های کرایی آموزش می‌بینند.