شنبه, 19 ژانویه , 2019 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

تهیه دستگاه شنت برای بیمار دیالیزی

🔺 با همت و مساعدت یک خیر مومن، هزینه تهیه دستگاه شنت برای یک بیمار بی بضاعت دیالیزی توسط بنیاد خیریه کرامت تامین گردید.

کانال تلگرام