شنبه, 19 ژانویه , 2019 , بخش : اخبار , ,
+
-

فقر، بیکاری و ناامنی در سرمای زمستان وطن

مردم نادار افغانستان در تمام فصول سال با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اما در فصل زمستان با توجه به سردی هوا، افزایش قیمت مواد سوختی و امراضی که به علت سرما و کمبود مواد سوختی، اطفال دچار آن می شوند، این مشکلات را دوبرابر می سازد.

در آغاز فصل سرما باز هم دستهای خشکیده و سرد یتیمان و محرومان وطن، در انتظار مهر شما خوبان می باشد.
مهربانی را دریغ نکنیم و گرمای خانه هایمان را تقسیم کنیم با کلبه های سرد و جانسوز هموطنانمان…

کانال تلگرام