دوشنبه, 3 دسامبر , 2018 , بخش : اخبار , ,
+
-

شرایط نابسامان کار در کشور…

وزیر اقتصاد افغانستان: در حال حاضر ۴۸ درصد جمعیت کشور زیر ۱۴ سال سن دارند و این در حالی است که ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در سن کار قرار دارند که بیش از نیمی از آنها بیکار هستند.

کانال تلگرام