دوشنبه, 3 دسامبر , 2018 , بخش : اخبار , ,
+
-

وضعیت زندگی مردم افغانستان بحرانی است!

اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در جنوا اعلام کرد: بیش از ۵۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند.
داکتر عبدالله، رییس اجرایی دولت افغانستان با اشاره به خشکسالی کم سابقه در کشور گفت که ۳.۶ میلیون نفر از مردم کشور در شرایط شبه ‌قحطی قرار دارند.

کانال تلگرام