دوشنبه, 19 نوامبر , 2018 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

انجام عمل جراحی چشم ۲ بیمار مستحق در قندهار

 با مساعدت بنیاد خیریه کرامت در قندهار ، عمل جراحی چشم یکی از بازماندگان جهاد و یک نوجوان قاری قرآن، با موفقیت انجام شد و بینایی خود را بدست آوردند.

کانال تلگرام