یکشنبه, 28 فوریه , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

فقر شدید اقتصادی مردم افغانستان در سال ۹۴

بنابر نظر کارشناسان اقتصادی، افغانستان بعد از سومالیا دومین کشور فقیر جهان خوانده شده است و سال ۹۴ فقر اقتصادی مردم افغانستان در بیش از یک دهه گذشته، بی سابقه بوده است.

کانال تلگرام