چهارشنبه, 6 دسامبر , 2017 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

تهیه و نصب ۵ تانکر آب برای خانواده های بی بضاعت

مسئولین صندوق خیریه کرامت درقندهار، برای ۵ خانوادۀ محروم در مناطق کابُلی شاه و گندگان که برای ذخیرۀ آب آشامیدنی خویش مشکل داشتند، ۵ تانکر را خریداری نموده و در منازل شان نصب کردند.

کانال تلگرام