چهارشنبه, 6 دسامبر , 2017 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

توزیع کمک نقدی صندوق خیریه کرامت در قندهار

مرحلۀ دیگری از کمکهای نقدی صندوق خیریۀ کرامت در مرکز شهر قندهار، قلعچۀ میرزامحمدخان و مناطق چهاردیوار، گندگان، میرویس مینه، یکلینک و مناطق درویشان و چنار شاه مقصود، بین خانواده های تحت پوشش اعم از ایتام، مستمندان و محرومین مستحق توزیع گردید.

کانال تلگرام