- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

پرداخت کامل هزینۀ درمان کودک بیمار در قندهار

🍃🌸 خانوادۀ این کودک ۷ ساله بعلت فقر و محرومیت، قادر به تامین هزینه های درمانی اش نبودند، لذا صندوق خیریه کرامت در قندهار هزینه های عمل جراحی این کودک را بطور کامل بر عهده گرفت و عمل وی در سیال روغتون قندهار (شفاخانه سیال) با موفقیت انجام شد و به لطف پروردگار سلامتی خود را بدست آورده و امروز دوشنبه ۹۶/۷/۲۴ از شفاخانه مرخص گردید.