جمعه, 15 سپتامبر , 2017 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

توزیع کمک نقدی صندوق خیریه کرامت درمنطقۀ شاه مقصود

باتوجه به ادامۀ وضعیت اسفناک امنیتی و اقتصادی مردم منطقۀ شاه مقصود و جلوگیری از انتقال مواد غذایی توسط طالبان، مسئولین صندوق خیریۀ کرامت متاسفانه موفق به رساندن مواد مورد نیاز به خانواده های تحت پوشش و گرفتار نشدند، لذا ناگزیر روز پنجشنبه ۹۶/۶/۲۳ کمک ارسالی صندوق بصورت “نقدی” بین آنها توزیع گردید.

کانال تلگرام