- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

عید قربان در راه است…

صندوق خیریه کرامت قصد دارد کما فی السابق هزینۀ قربانی شما خیرین مومن را به قندهار فرستاده تا در آنجا گوسفندهای قربانی خریداری شود و ان شاءالله در روز عید سعید قربان ذبح گردیده و گوشت آن بین خانواده های تحت پوشش و سایر محرومان و مستمندان (بخصوص مردم گرفتار در شرایط بسیار سخت و اسفناک امنیتی و اقتصادی منطقۀ شاه مقصود) توزیع گردد.