- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

اوضاع خاکریز وخیم است…

🔴 به اطلاع میرساند که تمام مناطق مربوط ولسوالی خاکریز (قندهار) بجز منطقه درویشان و چنار، بدست طالبان افتاده است! راه مواصلاتی اصلی مسدود گردیده و دره سیاه سنگ مین گذاری شده است. مردم شیعه تحت محاصره نظامی و اقتصادی قرار داشته و روزگار بسیارسختی را سپری می کنند…
لذا صندوق خیریه کرامت احساس تکلیف کرده و قصد دارد علاوه بر کمک رسانی به خانواده های تحت پوشش، به سایر خانواده های گرفتار نیز مساعدت نماید. خواهشمندیم در این امر مهم و خداپسندانه مشارکت فرمائید.
با تشکر