جمعه, 21 جولای , 2017 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

توزیع کمک های نقدی صندوق خیریه کرامت در قندهار

روز پنجشنبه ۹۶/۴/۲۹ مرحله نهم کمک های صندوق خیریه کرامت انجام گرفت. این کمک ها، از طریق وجوه دریافتی فطریۀ خیرین مومن مقیم جمهوری اسلامی ایران و هم وطنان مهاجر در اروپا و آمریکا تامین گردیده بود.
مسئولین صندوق خیریه کرامت کمک های مذکور را بصورت نقدی بین خانواده های بی بضاعتِ ایتام ومستمندان تحت پوشش در مرکزشهر قندهار و مناطق قلعچۀ میرزامحمدخان، گندگان، میرویس مینه، یکلینک، چهاردیوار و همچنین منطقۀ چنار، درویشان در شاه مقصود توزیع کردند.

کانال تلگرام