پنج‌شنبه, 13 جولای , 2017 , بخش : اخبار , ,
+
-

افزایش سطح فقر در افغانستان

♦️طبق آخرین گزارش بانک جهانی، سطح فقر درافغانستان بیش از پیش افزایش یافته است؛ بطوری که اکنون اکثر مردم افغانستان قادر به تامین نیازمندی‌های اولیۀ زندگی خود نیستند. همچنین از سال ۲۰۱۲ به بعد، مُعضل بیکاری درمنطقه‌های روستایی ۳ برابر افزایش یافته است.

افزایش سطح فقر درافغانستان

🔺گزارش ها نشان می‌دهد که در این میان، “جوانان ” بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند، چنانچه در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ از میان هر سه جوان، بین سن ۱۴ تا ۲۴، یکی از آنان بیکار بوده‌اند که سهم بیکاری جوانان ۴۶ درصد از کُل افراد بیکار را تشکیل می داد. در سال های اخیر نیز آمار بیکاری همچنان در حال افزایش است.
🔸 طبق این گزارش، پیش بینی شده که مُعضل فقر امروزی مردم افغانستان به نسل بعدی انتقال یابد…

افزایش سطح فقر درافغانستان

🔺همچنین کارشناسان امور اقتصادی می گویند: کمکهای خارجی نیز نه تنها باعث توسعه اقتصادی نگردیده، بلکه در کاهش سطح بیکاری هیچگونه نقشی ایفا نکرده است! درعین حال متاسفانه حکومت افغانستان برای از بین بردن فقر و بیکاری هیچ برنامه ای را به اجرا نگذاشته است…

افزایش سطح فقر درافغانستان

کانال تلگرام