- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

یتیمان و مستمندان وطن در انتظار مساعدت

تیمان و خانواده های محروم و بی سرپرست چشم انتظار توجه و کمک مومنین سخاوتمند و نیکوکار هستند؛
بیایید در آستانۀ ماه مبارک رمضان، سهمی هرچند اندک در سفره های خالی آنان داشته باشیم…

صندوق خیریه کرامت آمادۀ دریافت و انتقال سریع صدقات، نذورات، کفارات و کمک های نقدی شما عزیزان می باشد.
🔹شماره حساب:
۰۲۱۲۹۲۳۷۳۸۰۰۷

🔹شماره کارت:
۶۰۳۷۶۹۱۹۸۰۰۱۶۸۷۷
بنام: سروری- درویش- سلطانی

🔹لینک آنلاین:

https://www.payping.net/keramat [1]