یکشنبه, 21 می , 2017 , بخش : اخبار , ,
+
-

تعداد کودکان کار در افغانستان افزایش یافته است!

بنابر اعلام سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، حدود پنج میلیون کودک و نوجوان به انجام کارهای دشوار در ورکشاپ ها، سرک ها، کوره ها و… روی آورده اند.

بیش از سه دهه جنگ، فقر، ظلم و بی عدالتی، کودکان معصوم وطن را مجبور به انجام کارهای دشوار و جان فرسا کرده است.

اینها یتیمان و نان آوران خانواده های محروم و بی بضاعتی هستند که ازطرف نهادهای دولتی و بین المللی حمایت نشده اند…

 

کانال تلگرام